top of page

ONTWIKKELING STADSTRAND

Projectbeschrijving

In Hoorn op de nieuwe oeverdijk komt het grootste aan een meer gelegen stadsstrand van Nederland. Dit is gelegen tussen de schouwburg het Park en de Galgenbocht. Een groot strand, zachte glooiingen, veel groen en uitzicht op stad en water. Fietsers en wandelaars voelen zich thuis in dit gebied met de natuurlijke uitstraling.

Facts & Figures

  • Aanpassen bestemmingsplan

  • Aanvragen vergunningen voor bruggen, steigers en inrichting strand

  • Afstemming met belanghebbenden (oa provincie , RWS, Hoogheemraadschap)

  • Opstellen ontwerptekeningen en berekeningen

  • Begeleiding B&O plan en veiligheidsplan

  • Opstellen zwemwaterprofiel

  • Begeleiding aanbesteding strandpaviljoen en foodtruck

  • Realisatie van ca. 500 parkeervakken, sportvelden, fitnessplein, fietspaden, bebording, bruggen, straatmeubilair en overige inrichting van de openbare ruimte.

Werkzaamheden Infraverbinders

Op verzoek van een klant is Infraverbinders betrokken bij het managen van dit project voor de gemeente Hoorn. Vanaf de VO fase in het project betrokken bij de onderhandelingen met de aannemer, de belangen van de verschillende partijen (waterschap, provincie, omgevingsdienst enz) inzichtelijk te krijgen en op elkaar af te stemmen. De bestuurlijke zaken die spelen in een gemeente in goede banen leiden (raadsvoorstellen, collegevoorstellen opstellen enz). Daarnaast het projectteam aansturen, waarin de verschillende domeinen samen komen (verkeer, handhaving, vergunningverlening, juridisch, communicatie, economische zaken enz.). Verder bezig gehouden met aanvraag van subsidies, opstellen van onderhoudsplannen en veiligheidsplannen, zwemwaterprofiel. Gedurende de realisatie fase zal Infraverbinders toezicht houden op de uit te voeren werkzaamheden.

bottom of page