INRICHTING JACHTBOUWER

1/1

Projectbeschrijving

Voor een grote opdrachtgever hebben wij als projectleiders op basis van een plan van eisen het gehele bedrijfsterrein ontworpen en het project daadwerkelijk uitgevoerd voor een grote jachtbouwer. Vanaf schetsontwerp is een definitief ontwerp ontstaan waarbij alle facetten zoals, grondwerk, kabels en leidingen, rioleringen, verhardingen, terreinafrasteringen, autolaadpalen, groenvoorziening en camerasysteem zijn geïntrigeerd. Samen met alle betrokken partijen de verbinding gemaakt voor een optimaal ontwerp. Door het in de basis vroegtijdig bij elkaar brengen van alle belanghebbenden weten alle partijen wat er van hen verlangt word zodat de planning voorspoedig verliep.

 

Facts & Figures

  • Opstellen ontwerp => tekeningen en benodigde berekeningen.

  • Vanuit ontwerp kosten ramingen gemaakt (SSK) en directiebegrotingen (getoetst aan budget van de kant)

  • Werken vanuit een Integrale projectplanning

  • Grondwerk, ca. 15.000m3

  • Rioleringen, ca. 1,5km

  • Funderingen, ca. 9.000ton

  • Asfaltverharding, ca. 5.000ton

  • Kabels en leidingen, ca. 750m1 (voedingen gebouwen, toegangspoorten, beveiligings-systemen, kenteken herkenningssysteem)

 

Klanttevredenheid

Het is een prachtig project geworden met een tevreden klant.

Koningin Maxima heeft op 16 mei 2019 het nieuwe terrein voor de jachtbouwer officieel geopend.