top of page

INRICHTING OVERSLAGTERREIN

Projectbeschrijving

Door een toename van benodigde windenergie is er behoefte aan meer windmolens op zee. Door een toename van de wereld economie en handel is er behoefte aan meer containeroverslag.  Voor onze opdrachtgever biedt dit kansen op hun nieuw aangekocht terrein in de haven van Moerdijk. 
Transport naar zee voor windmolenonderdelen en transport over land van aangeleverde containers. Een win-win situatie. Op het bestaande terrein zijn panden en verhardingen aanwezig welke eerst gesloopt worden zodat er een ‘maagdelijk’ bouwterrein ontstaat.  Op het terrein van ca. 95.000m2 worden daarna nieuwe loodsen, overslagkranen en een spoorbanen aangelegd zodat het terrein als overslagterrein gebruikt kan worden door de klant

 

Facts

  • Uitvoeren alle benodigde onderzoeken voor het opstellen van het ontwerp

  • Opstellen ontwerp, bestek en tekeningen

  • Houden van aanbesteding

  • Leveren van directie en toezicht

 

Werkzaamheden Infraverbinders

Door een klant in Moerdijk is aan Infraverbinders gevraagd om een haven gerelateerd terrein, groot 95.000m2 civieltechnisch te ontwerpen. Infraverbinders verzorgt hierbij alle benodigde onderzoeken, het opstellen van bestek, tekeningen en berekeningen zodat de werkzaamheden vervolgens uitbesteed kunnen worden. In bouwteamverband zal in samenwerking tevens een kadewand worden aangebracht. Na het opstellen van het ontwerp is het verzoek aan Infraverbinders om tijdens de realisatie tevens toezicht en directievoering te verzorgen.

bottom of page