top of page

INRICHTING JACHTBOUWER

Projectbeschrijving

Door de toename van de activiteiten van Royal van Lent voor de bouw en onderhoud van nieuwe superjachten is aanvullende ruimte benodigd, boven op de bestaande scheepswerven. Een nieuwe locatie is gevonden in de havens van Amsterdam. Hier is en nieuwe loods gebouwd, die ook fungeert als droogdok, waar nieuwe superjachten worden gebouwd.  Samen met Infraverbinders is vanaf de ontwerpfase invulling gegeven aan de inrichting van de openbare ruimte rondom de scheepswerf.

 

Facts & Figures

  • Opstellen ontwerp => tekeningen en benodigde berekeningen.

  • Vanuit ontwerp kosten ramingen gemaakt (SSK) en directiebegrotingen (getoetst aan budget van de kant)

  • Werken vanuit een Integrale projectplanning

  • Grondwerk, ca. 15.000m3

  • Rioleringen, ca. 1,5km

  • Funderingen, ca. 9.000ton

  • Asfaltverharding, ca. 5.000ton

  • Kabels en leidingen, ca. 750m1 (voedingen gebouwen, toegangspoorten, beveiligings-systemen, kenteken herkenningssysteem)

 

Werkzaamheden Infraverbinders

Voor een grote opdrachtgever heeft Infraverbinders het ontwerp, terreininrichting en daadwerkelijke aanleg van het terrein verzorgd. Vanaf schetsontwerp is een definitief ontwerp ontstaan waarbij alle facetten zoals grondwerk, kabels en leidingen, rioleringen, verhardingen, terreinafrasteringen, beveiligingssystemen, autolaadpalen en groenvoorziening zijn geïntrigeerd. Door alle betrokken partijen in een vroeg stadium aan het project te verbinden heeft Infraverbinders de integrale aanpak tot een succes weten te brengen. Het project verliep voorspoedig en de planning werd ruimschoots gehaald. Dit alles naar volle tevredenheid van de opdrachtgever.  

bottom of page